सामाजिक कार्यकर्ता संघको चासो, नयाँ ऐनमा आफूहरुको अवमूल्यन नहोस्

सुरज बस्नेत, काठमाडौं/दोलखा । संस्था दर्ता २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने एकिकृत सामाजिक विकास ऐनको मस्यौँदा प्रति नेपाल सामाजिक कार्यकर्ता संघको ध्यानाकर्षण…